Inleiding


Ik heb de opleiding SPW niveau 4 woonbegeleiding in 2007 behaald en ben een aantal jaren werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg. Daar werkte ik met volwassene én jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen die naar dagbesteding gingen en in een woongroep leven. Tegelijkertijd viel ik in op een kinderdagverblijf en ben een aantal maanden voordat ik in vaste dienstverband kwam op dat kinderdagverblijf eerst werkzaam geweest als vaste invalkracht. Toen ik daar in vast dienstverband kwam werkte ik op de BSO met een groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, ondertussen viel ik met regelmaat in op verschillende groepen van het kinderdagverblijf (leeftijden van baby tot 3 jaar). Het werken op een kinderdagverblijf heb ik 2,5 jaar gedaan. Ook heb ik een tijdje gewerkt als gastouder bij verschillende vraagouders thuis, ondertussen kwam ik er zelf achter dat ik hoogsensitief ben. Hier kwam ik achter toen ik workshops e.d ging volgen op het gebied van spiritualiteit, zoals reiki en mediumschap. De persoon die deze workshop gaf attendeerde mij hierop en zo ben ik mij gaan verdiepen en ontwikkelen op het gebied van o.a hoogsensitiviteit. Lange tijd heb ik hoogsensitief zijn ervaren als verschrikkelijk, dit mede door moeilijke ervaringen uit o.a mijn jeugd omdat bij mij mijn hoogsensitiviteit er niet mocht zijn, vooral gevoelens niet maar eenmaal verwerkt en een gezondere levensstyle ontwikkeld te hebben en je leven zo inrichten op je gevoeligheid, interesses en gezondere mensen om je heen creeren is hooggevoelig zijn vaak ook een verijking, mits je maar zo gezond mogelijk voor jezelf blijft zorgen zowel emotioneel/ mentaal, fysiek , sociaal. Je hebt nu eenmaal meer rustmomenten nodig dan een ander en soms behoefte aan minder prikkels van geluiden, beelden of mensen om je heen.. Het enige wat ik soms als vervelend ervaar is, dat de lichamelijke ongemakken en geluiden je dit zo intens voelt en ervaart en dat fysieke pijn ook echt intenser pijn doet en dus sneller overprikkeld kan raken. (dit hoeft niet bij alle hsp-ers zo te zijn dat zij fysieke pijnen zo intens voelen, elke hsp-er heeft zo zijn trigger waarmee hij of zij snel overprikkeld kan raken en op dat gebied dus intenser aanvoelt, sommige op één gebied, sommige op meerdere gebieden).

Je hebt HSP-ers en hsp/hss die introvert of extravert zijn. Ik ben de hsp/hss type, Ik vind het leuk om nieuwe ervaringen op te doen als het kan op een rustige tempo en bij nieuwe situaties niet te veel tegelijkertijd en waar uiteraard mijn interesses en voorkeuren naar uitgaan en het niet te druk is met mensen en te veel geluiden, maar bij een dance festival laad ik bijv wel weer op omdat dit o.a ook mijn muziekstyle is. Ik ben iemand die zelfstandig is en eerder leiding zal nemen dan geleid te willen worden. Ook ben ik onderzoekend en nieuwsgierig vooral op het gebied van mens en dier, naar het gedrag, emoties, psyche, innerlijk kind, partronen/overtuigingen.. Ik kan ook enthousiast zijn en theatraal zijn in mijn expressie maar ook weer heel rustig en kalm zijn. Ik raak ook snel verveeld en onderprikkeld en kan dan moe en geirriteerd worden en dan weet ik dat ik ipv rust juist een activiteit moet gaan ondernemen om op te laden, bij mij is dat dan tekenen of muziek luisteren, of nieuwe dingen uit proberen zoals het volgen van een cursus daar krijg ik weer energie van..

Het mooie aan hoogsensitief zijn en spiritueel begaafd zijn (niet elke hsp-er is ook spiritueel begaafd )

ervaar ik aan alle kennis en weten wat ik aan informatie binnen kan krijgen en hiermee vele voordelen opdoe zoals snel verbindingen en oplossingen/mogelijkheden en details zien als ook sterk aanvoelen of iemand gezonde bedoelingen heeft naar mij of naar anderen of waar het gedrag vandaan komt van die persoon of personen. (wilt niet zeggen dat ik onaceptabel gedrag goedkeur, dat doe ik zeker niet)

Verder is het intens genieten van muziek fijn (uiteraard je eigen voorkeur van muziek en kunst) en het zien en ervaren van liefdevolle gebaren en acties van mensen en dieren...

Daarnaast heb ik net als de introverte HSP-er meer behoefte aan om rustmomenten te nemen en kan ik bijvoorbeeld ineens overprikkeld zijn meestal van geluid of van te veel beelden zien, meestal voel ik dat aankomen en soms ook niet. Ik pas mijn levenstyle aan mijn hooggevoeligheid aan, regelmatig rustmomenten, regelmatig uitdagingen aangaan (want ik kan ook weer snel onderprikkeld raken en hierdoor me loom of gefrustreerd voelen en me innerlijke belevingswereld is zo intens naast veel oppikken van anderen dat emotioneel worden op zijn tijd ook erbij hoort). Ik probeer zo veel mogelijk gezonde voeding te eten want dit heeft veel effect en daarnaast aan beweging te doen en daarnaast kies ik erovoor om me te omgeven met gezondere mensen, met een gezondere mentaliteit want dit heeft veel effect op je emotionele staat en je fysieke gesteldheid. Ook is bij mij als hsp-er / HSS dat prikkels/ informatie als eerste binnenkomt op mijn gevoelswereld en ik vertaal dit vervolgens in beelden, hierdoor heb ik langer de tijd nodig om te verwerken/ annalyseren maar ook iets langer de tijd nodig dan de gemiddelde mens om dingen te beslissen en te besluiten.. Op dit moment ben ik bezig met een thuisopleiding, ik volg de opleiding kindercoaching/gezinscoaching en dit wil ik meebrengen in mijn werk als ook in de nabijetoekomst consulten gaan geven voor ouders en kinderen in een eigen praktijkruimte of bij de gezinnen aan huis. Ik ben ook dyslectisch dus mochten er woorden instaan die niet kloppen met de zinnen en dus eigenlijk een ander woord voor in de plaats horen te staan, dan weet je dit dus en natuurlijk vele spelfouten kun je tegen komen, het zij zo.. Ik kan soms hele eigen zinnen maken door me dyslexie en hsp (veel informatie binnen krijgen) soms grappig voor anderen en kan er ook wel eens om lachen want zo worden zinnen ineens nieuwe bestaande zinnen waarin eigenlijke andere woorden hoorde te staan. Nadeel van dyslexitisch zijn is begrijpend lezen, duurt langer en het onthouden van tekst is lastiger..


De Gastouderopvang:

Gastouderopvang is proffesionele opvang en is anders dan oppassen. Soms wordt dit wel eens verward en gaat men ervanuit dat gastouders oppassers zijn. Een gastouder denkt en helpt mee in de opvoeding van het kind op het moment dat het kind naar de opvang gaat en daarom is het dus van belang dat zowel de gastouder als de ouder het zelfde over de opvoeding en omgang met het kind denken en doen. Gastouderopvang is niet alleen een activiteitencentrum waar je kind gedurende dag verblijft, de gastouder helpt mee met opvoeden en begeleiden.

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een geschikte goedgekeurde opleiding en een EHBO diploma en VOG en een oppasser hoeft niet geschoold te zijn of in het bezit te zijn van een ehbo diploma en een VOG.

De opvang van de kinderen vindt plaats in onze woning. Het kind draait mee in ons gezin, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de opvoedingswensen van de vraagouders, uiteraard wordt er wel gekeken of dit binnen het groepje aantal kinderen die naar de opvang komen ook kan en past en dat het in overeenstemming is met de visie van spiegel-kind.

Ik vind het erg belangrijk dat elk kind die naar de opvang komt, wordt gezien, gehoord, begrepen en wordt gerespecteerd in gevoelens/emoties en belevingswereld, tenslotte zijn alle kinderen even belangrijk. De groepsgrootte van aantal kinderen per dag is maximaal 4 / 5 (5de kind is een bso kind) kinderen per dag. Mijn partner is op sommige moment thuis wanneer hij niet aan het werk is, hij zal dan licht ondersteunen en mischien in de toekomst zich laten omscholen zodat hij volwaardig mee kan draaien. Ik heb al wat ervaring en kennis opgebouwd met opvoedings(gedrags)problematieken, ongezonde opvoedingsstylen, traumaverwerking/ innerlijk kind werk =voor volwassenen, (en nee ik weet niet alles en dat hoeft ook niet) maar om mijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen en wie weet uit te breiden volg ik momenteel de opleiding tot kindercoaching/gezinscoach op hbo niveau. Ik ben een gastouder die bijvoorbeeld bij een baby qua eet/slaapritme er redelijk in meega alleen als een kind moe is of honger heeft dan houdt ik niet vast aan de gewenste slaap en eettijden, een kind is ook gewoon een mens en hoort zo gezien te blijven worden ipv teveel vasthouden aan schema's , rituelen.. Kinderen in de leeftijd van bijvoorbeeld 3 jaar en die aan het leren zijn om hun behoeften op de wc te doen, dat leer ik ze maar niet op een strenge manier van , ze mogen ook nog hun behoeften nog in een luier doen en zo kan ik nog meer voorbeelden opnoemen waar het kind bij mij ontwikkeld op zijn eigen tempo.Voorbeeld dagindeling opvang


07:30-08:00: korte overdracht, vrij binnen spelen

08.15-08.45: kinderen naar school brengen en de oudere kinderen uitzwaaien die zelfstandig naar school mogen lopen.

08:45-09:30: Gezamenlijk activiteit binnen of buiten en of de kinderen mogen vrij spelen

09:30-10:00: Aan tafel zitten, fruit eten.

10:00-10.15: Gezamenlijk moment van ontspannen en of mediteren.

11.00-11:30: Samen met de kinderen lunch klaarmaken

11:30-12:15: Gezamenlijk Lunchen

12:00-13:15: Wanneer de jongere kinderen moe zijn, breng ik de kinderen naar bed en kinderen die niet naar bed hoeven hebben een rust momentje of mogen vrij spelen.

13.15-13:40: kinderen uit bed halen

13.50 - 14:15: Kinderen uit school halen.

14:30 - 15:00 Gezamelijk drinken en snacken.

15.00-15:30 : Gezamenlijk moment van ontspanning en of mediteren.

15.30-17.00: Knutselen, vrijspelen of naar buiten.

16.30-18.00 (18.30): Kinderen kunnen worden opgehaald en korte overdracht naar de ouders.


Gastouder en gastouderbureau (samenwerking):


Ik werk als ZZP-er (zelfstandige), de gastouderopvang is mijn bedrijf, ik werk dus niet in loondienst van het gastouderbureau.

De afspraken tussen mij en het gastouderbureau zijn vastgelegd in een overeenkomst.

De taak van het gastouderbureau ligt hierbij vooral op het scheppen van gezonde voorwaarden, aanbod van evt cursussen en begeleiding en bewaking van elke specifieke koppeling. Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie en bemiddelingsfunctie.


Visie gastouderopvang:


De visie van gastouderopvang Spiegel-Kind is dat elk kind het recht heeft om met respect liefde en zorg en aandacht behandeld te worden en dat daarnaast elke kind zijn eigen unieke vaardigheden en talenten heeft meegenomen voordat het geboren werd en dat dit op een natuurlijke manier tot uiting mag komen als het kind dit wilt. Tijdens de opvang wordt er met de kinderen hier ook aan gewerkt mits uiteraard binnen het budget. Denk aan activiteiten als tekenen, schilderen, gedichten schrijven, maken/opknappen/decoreren (kleine) voorwerpen, koken en bakken van gerechten, Fotoś maken en bewerken, kleinere knutselwerkjes, etc. Daarnaast wordt er op een natuurlijke gezonde manier aan de basis behoefte van de kinderen voldaan, eten/drinken, slapen, eten en intieme nabijheid zoals bijvoorbeeld een knuffelen en troost bieden zónder (onbewuste) druk en of verwachtingen van hoe het hoort, maar het kind is hierin de leidraad om aan te geven wat het nodig heeft en of die daar behoefte aan heeft. Ook vind ik dat kinderen zelf mogen bepalen wanneer zij liefde in de vorm van aandacht, troost of een ander gebaar, ze dit zelf mogen bepalen aan wie en wanneer zij dit willen geven, kinderen zijn er niet om ervoor te zorgen dat anderen een beter gemoedstoestand over zichzelf krijgen en om evt emotionele pijnen te verlichten, zeker niet bij volwassenen.


Communicatie

Een gezonde prettige samenwerking met ouders en het gastouderbureau is iets wat ik erg belangrijk vind en ook steeds in het oog hou. Tijdens breng en haal momenten is het fijn om even belangrijke informatie met mij uit te wisselen, gewoon even een kort momentje samen. Zijn er echt belangrijke zaken die spelen vanuit thuis of vanuit de opvang en waar we langer de tijd voor nodig hebben om erover te praten dan is het belangrijk dat we even een afspraak inplannen om erover te praten en wanneer nodig de nodige afspraken vastleggen.

Ik verwacht een open en eerlijk contact tussen de vraagouders, het gastouderbureau en mij. Deze samenwerking zorgt voor een goede basis van de opvang die bij mij plaatsvindt.

Zo nodig wordt u geïnformeerd, per brief/mail of met een mondelinge overdracht over de laatste ontwikkelingen, leuke nieuwtjes etc. Op de deur in de gang, hangen eventueel ook mededelingen geplakt.

Mocht je kind net starten en vind je het fijn om in de beginperiode af en toe een foto te krijgen om zo te zien hoe het met je kind gaat op de opvang..


1.2 Privacy


Ik vind het erg belangrijk dat de privacy wordt gewaarborgd. De informatie die ik ontvang van de vraagouders wordt met zorg behandeld. Die informatie bestaat uit:


* Persoonsgegevens van de vraagouders en de daarbij behorende kinderen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en geboortedata.

* Gegevens van medische en pedagogische aard.

* En eventuele privé omstandigheden die voor mij belangrijk zijn om te weten.


Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in beveiligde systemen op de pc en in een ladekast met een slot erop. Alle andere vormen van communicatie (digitaal en anders) zijn ook beveiligd met een wachtwoord/code of in een afgesloten kast.


  • Sociale media
  • Ik maak gebruik van sociale media; zo is er een bedrijfspagina op Facebook en een bedrijfspagina op instagram. Via de website van Spiegel-Kind kunt U eventueel nog meer aanvullende informatie vinden .
  • Tijdens het 2e kennismakingsgesprek wordt er aan de vraagouders gevraagd of ze schriftelijk wel of geen toestemming willen geven voor het plaatsen van foto’s op sociaal media van hun kind(eren). Als U het goed vindt om foto’s te plaatsen maar liever niet hebt dat de gezichten van je kind(eren) herkenbaar zijn kunnen deze worden bedekt/geblurd.1.4 Klachten

Ik ben van de open duidelijke en respectvolle communicatie, ik vind het fijn dat wanneer er klachten zijn, dat deze ook zo snel mogelijk én als éerste met mij worden besproken, tenslotte is de opvang mijn onderneming. Daarnaast verwacht ik van de vraagouders dat er op een respectvolle manier gecommuniceerd wordt naar mij en naar andere ouders en kinderen. Bijvoorbeeld als er meningsverschillen zijn; wanneer U het ergens niet mee eens bent en dit met mij wilt bespreken of wanneer er zich bijvoorbeeld in de privésfeer zich moeilijkheden afspelen, dat dit dan NIET wordt afgereageerd op mij, de kinderen of naar anderen ouders toe. Hierover kan op een normale manier met mij gecommuniceerd worden, zelfs als iets je niet bevalt.


Ook vind ik het super belangrijk dat zowel de kinderen, ikzelf en de anderen ouders zich veilig en op hun gemak voelen en dat iedereen met plezier en rust aanwezig is op de opvang en is dit bij éen van de partijen niet het geval dan ben ik niet iemand die ‘eindeloos’ gaat proberen om de samenwerking te laten slagen en kunnen we beter de opvang stopzetten. Het is niet de bedoeling dat wie dan ook met tegenzin aanwezig is op de opvang. Ik zelf wil zolang ik dit werk doe, dit met plezier doen dus mocht ik ervaren dat het niet meer klikt of werkt tussen, dan beindig ik de opvang ook al is de ander het er niet mee eens..2.1 Achterwacht
Als ik meer dan 4 kinderen opvang, heb ik een achterwacht nodig. De eerste achterwacht is mijn partner Benny wanneer hij thuis is en wanneer de opvang goed draait gaat mijn partner zich in de toekomst omscholen richting de opleiding helpende welzijn 2 of iets in die richting gaat volgen om zo ook als gastouder aan het werk te kunnen hier in huis, zodat er altijd iemand aanwezig is om de opvang draaiende te houden.
Mijn partner en ikzelf zijn beide in het bezit van een (geldig) EHBO diploma en VOG. Daarnaast is mijn partner in het verleden vaak meegegaan toen ik bij gezinnen thuis aan het oppassen was. Wanneer mijn partner niet thuis is zijn buren mijn achterwacht bij evt noodgevallen.


2.2 Speelgoed en slaapruimte

In de woonkamer zijn er twee speelhoekjes. Er is voldoende speelgoed aanwezig voor kinderen van 0-12 jaar. Voor een baby zijn er bijvoorbeeld zachte materialen zoals knuffels en kleedje, maar ook ontwikkelingsspeelgoed zoals boekjes en rammelaartjes. Voor peuters/kleuters een houten treinbaan, speelkeukentje, speelgarage, poppenhuis, fietsje, boeken, diverse knutselmaterialen enz. Voor de oudere kinderen spellen, boeken, creatief materiaal, voetbal, enz. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals uitstapjes naar de kinderboerderij, buiten en indoor speeltuinen, markten bezoeken, bibliotheken bezoeken, koken en bakken, creatieve workshops volgen voor kinderen in de wijk of bij de intratuin.
Zo is er voor ieder kind wat wils en kan ieder kind zich ontwikkelen in zijn of haar tempo.

Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd of het nog veilig is en niet kapot. Het speelgoed wat gebruikt wordt voor de kinderen is zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gemaakt, van veilig plastic en vrij van giftige stoffen met betrekking met BPA en andere chemische substanties.


Er is een slaapkamer die wordt gebruikt voor de gastouderopvang. Op de slaapkamer staat een duo ledikant; deze kamer wordt veelal gebruikt voor de jonge kinderen om in te slapen of rusten. De kinderen slapen in slaapzakken, deze zijn aanwezig in de slaapruimtes en eventueel een extra dunne dekentjes voor in de koudere maanden. Bij gebruik van de dekentjes worden de kinderen kort ingedekt. De opvangkinderen slapen in principe allemaal op de rug. Wanneer een vraagouder wil dat het kind op de buik slaapt of ingebakerd wordt, moet hiervoor een apart formulier worden ingevuld en deze wordt dan zorgvuldig bewaard in de map met kind gegevens.


2.3 Risico inventarisatie

Minimaal één keer per jaar komen de gastouderbureau´s waarmee ik samenwerk langs voor een risico-inventarisatie. Ze kijken of de huidige, die voordat de opvang officieel van start gaat, nog up to date is en of er dus geen dingen in de woning zijn veranderd. Uit de risico-inventarisatie komt een verslag en eventueel een actieplan voort. In een actieplan staan de gevaarlijke situaties benoemd en welke acties er door mij ondernomen dienen te worden.

Er is van elk gastouderbureau waar ik mee werk een risico-inventarisatie aanwezig in een map of online vanuit de gastouderbureau´s in te zien.2.4 Vervoer

Tijdens de opvang wordt er gebruik gemaakt van o.a een kinderwagen of kunnen we ons met de auto verplaatsen naar leuke uitjes. In de auto is er een veilige kinderstoel aanwezig die afgestemd is op de leeftijd en het gewicht van het kind.

Tijdens de kennismakingsgesprekken kunnen de ouders aangeven of ze het wel of niet goed vinden dat hier gebruik van gemaakt wordt tijdens de opvang. Natuurlijk ben ik in het bezit van een inzittenden autoverzekering.2.5 Ongevallen registratie

Wanneer een kind zich ernstig bezeert, wordt er altijd contact opgenomen met de desbetreffende vraagouder. Het wordt ook gemeld aan het betreffende gastouderbureau wanneer ik bij een (huis)arts of andere professionele hulpverlener ben geweest. Dit doe ik door een (bijna-)ongevallenregistratieformulier in te vullen. Dit ingevulde formulier wordt bewaard in de map van gegevens van het kind.


2.6 Kindermishandeling en Meldcode Huiselijk Geweld


Kindermishandeling, beter omschreven als kind(eren)-misbehandeling:

Elke handeling in woord of in daad die het kind schade berokkend, het zij in psychisch/emotioneel/seksueel, fysiek of spiritueel (spiritueel: volledig opofferen van eigen identiteit en wil aan hoe de ouder(s) het willen) om zo de terreur door te komen en hierdoor komt het gezond ontwikkelen van o.a eigen identiteit in gevaar en zie je dat bepaalde ontwikkelingsgebieden stagneren en niet goed doorlopen zijn.


Voorbeeld van emotionele psychische mishandeling wat vaak niet herkend en erkend wordt , ook niet door sommige professionals, is eigenlijk prive oorlogen in de huiselijke sfeer ook naar kinderen toe en omgeving creeren waar een kind dagelijks zich zo onveilig/gespannen voelt en hierdoor er alles aan moet doen om de indrukken van buiten af zoveel buiten te sluiten, denk aan onderdrukken van gevoelen/emoties, verlangens, behoeften en wensen en of wordt wat de desbetreffende ouder van het kind verlangt....


Het zij bijvoorbeeld herhaaldelijk schreeuwen, kleineren, vernederen, mening en emoties/gevoelens van een kind bagetaliseren en of onderdrukken, de mond snoeren , met deuren slaan, zin door drammen door boos te kijken of het kind de stiltebehandeling te geven met als doel je zin te krijgen/ angst aan te jagen, expres negeren van gevoelens of het bieden van warmte en steun zodat het kind doet wat jij wilt (intimideren dus).. Het kind gebruiken voor bewondering vanuit de buitenwereld, het kind krijgt overal de schuld van en moet zich over van alles schamen, ouders pesten en treiteren het kind want dat vinden ze geoorlooft en vaak leuk. Dus het regelmatig creeren van een gespannen, angstige onveilige omgeving..

Deze ouders hebben vaak geen interesse in hun kinderen en voelen geen liefde voor het kind en zijn ook niet bereid om er iets aan te veranderen..


De gastouderbureaus waar ik bij aangesloten ben, maken gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang, met afwegingskalender. Deze is bedoeld voor alle beroepskrachten die in de kinderopvang werken. In de Meldcode staat een stappenplan beschreven waarnaar gastouder of gastouderbureau moeten handelen bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze Meldcode is online in te zien via het gastouderbureau of via de map van het gastouderbureau die aanwezig is op de opvang.


3. Pedagogische doelen


3.1 Het bieden van emotionele veiligheid (respect, zorg & liefde)


‘Ik vind het erg belangrijk dat het kind zich thuis en veilig voelt’.

Dat begint met het kind te laten wennen, voordat het kind start in de opvang.

Meestal is dat op een ochtend van 9.00 tot 11.00 uur maar zou in overleg evt ook op een ander tijdsstip kunnen.

Respect bieden naar het kind is één van de dingen die ik belangrijk vind, dit houdt voor mij in dat er op een open en gezonde nieuwgierigheid naar het kind gekeken wordt, dus het kind mag zijn belevingswereld hebben en gevoel en zijn of haar denkwijzes. Daarnaast het op een vriendelijke, rustige en duidelijke manier naar het kind wordt gecommuniceerd en ermee wordt omgegaan. Als ook dat er rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van het kind, wilt niet zeggen dat zij altijd hun zin krijgen of alles mogen en kunnen bepalen en dat wij als opvoeder of ouders durven te kijken naar ons eigen gedrag en aandeel in situaties met behorende programmeringen vanuit onze eigen jeugd met daarbij horende emoties , onvervulde verlangens en wensen en dus nooit het kind gebruiken als opvulling of verlichting van onvervulde wensen en en emotionele gemis/pijnen of het ontlading van emoties zoals verbale/fysieke of (passieve) agressie in de vorm van woede. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hun gevoelens en emoties mogen uiten en begeleidt ze hierin dan ook om dit zelf te kunnen leren. Het leren herkennen van emoties en waar dit zich bevindt in hun lichaam en het op een gezonde manier uiten/ontladen van emoties en gevoelens.


Ook leren ze herkennen wat de (gezonde) grenzen zijn van anderen en dat de behoeften van anderen dat daar ook best gehoor aan gegeven mag worden, ze leren dus respect en gelijkwaardigheid. willen de kinderen liefde en ´zorg´ geven aan anderen dan altijd uit vrije wil, niet om een ander te behagen, wie dat ook mag zijn.

Ik ben niet van het straffen en belonen maar wel van grenzen aangegeven en zo duidelijk mogelijk communiceren. het straffen, wat met regelmaat een vorm van vergelding wordt, het jij doet wat ik wil of anders...pas ik niet toe.

Ik ben van het uitleggen wat gedrag en acties met iemand doet en of met zichzelf en bij bijvoorbeeld escalaties haal ik de kinderen even uit elkaar om af te koelen om daarna het bespreekbaar te maken en om samen te kijken (ligt aan de leeftijd uiteraard) waarom de situatie zo is ontstaan en om naar gezonde oplossingen te komen om het in het vervolg gezonder aan te pakken. Oefening (herhaling) baart kunst uiteraard. Zijn de kinderen nog erg jong bijvoorbeeld peuter leeftijd dan kom ik zelf met mogelijke oplossingen/mogelijkheden en gaan we ze samen uitvoeren, bijvoorbeeld bij een ruzie om een speeltje, de kookwekker zetten zodat er omste beurt gespeeld kan worden. Ook weet ik dat achter ´ ĺastig en opstandig gedrag´ een bedoeling achter zit, het kind wilt hiermee iets kenbaar maken en hoe jonger het kind hoe lastiger dit is te vertellen aan ons, hier probeer ik altijd naar opzoek te gaan.. Kinderen hebben begeleiding en compassie nodig van ons volwassenen, niet onze afwijzing (schreeuwen en straf) dat wil niet zeggen dat het als ouder of opvoeder soms een hele uitdaging kan zijn om hiermee om te gaan of dat je het zelf soms vervelend kan vinden, dat is heel begrijpelijk alleen wij zijn volwassene en wij horen de kinderen te begeleiden in hun emoties en gedrag en als we met onze eigen emoties moeite ermee hebben om hiermee te leren omgaan..Handiger is om kinderen te leren ''foutjes'' weer op te lossen en weer goed kunt maken dan alleen maar sorry zeggen. Wanneer een kind een emotionele bui heeft voelt het zich gewoon niet goed, het is aan ons om kinderen te leren om te gaan met spanning ipv te slaan of te schreeuwen naar anderen kinderen enz.


Voor baby’s vind ik geborgenheid en veiligheid erg belangrijk. Wist je trouwens dat moeder en baby één zijn tijdens de zwangerschap? dus dat de baby voelt hoe de moeder zich voelt en dat er ook baby's zijn die letterlijk de gedachten kunnen oppikken van hun moeder.. Wist je ook dat wanneer een moeder ongeheelde pijnen, trauma's en andere angsten en onzekerheden, stress en spanningen met zich meedraagt dat dit wordt gevoeld door het kind en dat deze het op zichzelf kan gaan betrekken en zichzelf kan gaan afwijzen of zo zelf angsten opslaat in zijn eigen lijf omdat hij geen onderscheid kan maken tussen zijn moeder en zichzelf en zo al geboren kan worden met emotionele pijnen (angsten/onzekerheden/schaamte/schuldgevoelensen en of trauma.. Wist je ook dat vaders een mooie rol kunnen spelen tijdens de zwangerschap? Namelijk de moeder verzorgen en ontstressen waar nodig is zodat de moeder ook automatisch voor het ongeboren kind de spanning en stress afvoert. Ook kan een vader gedeeltelijk al een band opbouwen met het kind door op een liefdevolle manier met de moeder om te gaan maar ook door contact te maken met de buik waar de baby in zit door handoplegging en door gewoon ertegen te praten.

Even iets anders, Wanneer het mogelijk is zou het fijn zijn als er met een draagzak of draagdoek gewerkt mag en kan worden. Dit natuurlijk als het kind dit ook wil, zodat het de fysieke warmte voelt want dit geeft hun een veilig en geborgen gevoel en zo weten ze dat ik in de buurt ben als ze bijvoorbeeld wakker worden. Baby’s kunnen namelijk nog niet zelf ontstressen, dat moeten wij voor ze doen.


Ook zal ik baby’s veel op schoot nemen en tegen ze praten en oogcontact met ze maken en als ze eraan toe zijn om te gaan kruipen om dit dan op hun tempo te stimuleren.
Ik vind het heel belangrijk bij elke leeftijd van kinderen dat ontwikkeling van vaardigheden of het nou emotioneel, cognitief, sociaal of spiritueel op hún tempo wordt gedaan en als ze het fijn vinden om het eerst samen te doen dan doen we het samen, zijn ze er al aan toe om iets alleen te doen, dan alleen. Uiteraard kijken of dit ook een veilige situatie is en of het dus kan.


Continuïteit:

Kinderen hechten zich aan vertrouwde personen en omstandigheden. Hoe beter het kind zich gehecht heeft, hoe veiliger het zich voelt. Als gastouder streef ik er naar om een zo groot mogelijke regelmaat in de opvang te hebben en heb ik mijn vriend als vaste vervanger als ik ziek ben en hij ook thuis is. De kinderen kennen hem dan op een gegeven moment ook heel goed en zo is er dan altijd iemand aanwezig waar zij zich vertrouwd en veilig bij voelen. Daarnaast proberen we de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk volgens een vast ritme uit te voeren en bespreken we met de kinderen wanneer dit een beetje afwijkt dan normaal.


3.1 ontwikkeling van persoonlijke competentie

Bij ieder kind die naar de opvang komt wordt met de ouders besproken tijdens het kennismaken hoe hun hooggevoeligheid zich uit en waar het kind tegenaan loopt en waar het kind nog evt ondersteuning en begeleiding in nodig zou hebben. Dit wordt vastgelegd in een kort verslag en na mate de opvang vordert worden de vooruitgangen besproken en indien nodig herzien en aangepast. Je kunt hierbij denken aan het vergroten van een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen, leren herkennen van gevoelens en emoties, het leren omgaan met eigen grenzen en die van anderen, emoties oppikken van energien/emoties/ fysieke klachten etc.


3.3 Ontwikkeling van sociale competenties

De sociale competentie houdt in dat het kind leert om gezond te communiceren, samen te spelen (wanneer beiden dit willen), anderen te helpen en problemen voorkomen en oplossen.
Hierdoor geef ik de kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die op een gezonde manier kunnen functioneren in de samenleving.
Ook leren de kinderen zorgdragen voor de opvang ruimte zelf, denk hierbij aan het opruimen en onderhouden van de ruimtes waar zij in spelen


3.4 Normen en waarden

Bij de voordeur op de deur van de meterkast hangt een tekening met afbeeldingen van manieren van begroetingen. Ieder kind is vrij om op zijn manier te begroeten, het is in de vorm van hoi zeggen, een bokshand geven, een knuffel geven. Het zelfde geldt met iets krijgen van een ander, kinderen moeten van mij niet verplicht altijd en netjes dankjewel zeggen, soms zijn kinderen nog wat angstig of onzeker om dankjewel te zeggen omdat een vreemde bijvoorbeeld iets geeft .. Een blij gezicht is kan toch ook al voldoende zijn.. en wat als die vreemde of bekende helemaal geen gezonde bedoelingen heeft met het geen dat die geeft en het kind voelt dit aan en wil daarom geen dankjewel zeggen maar het liefst weg gaan maar voelt zich nu verplicht om dat toch te doen om de ouder tevreden te stellen en nu leert het om zijn eigen gevoelens en waarneming te ontkennen..


Soms nemen hooggevoelige kinderen erg veel waar uit hun omgeving en vergeten ze wel eens hoi of gedag te zeggen tijdens het komen en weggaan, geen probleem, ik begrijp dit als mede hsp-er en wij als volwassen mensen vergeten dit ook wel eens omdat we bijvoorbeeld te druk zijn..

Bij het overdragen van normen en waarden ben ik van het voorleven en vind ik het belangrijk dat ouders er ook zo in staan en willen kijken naar hun eigen gedrag, gevoelens en handelen.

Doordat ik zelf zo goed mogelijk het gezonde voorbeeld geef, leer ik ze het gezonde gedrag aan denk hierbij aan opbouwen van een gezond zelfbeeld en eigenwaarde, als zelfvertrouwen en respectvol handelen naar anderen.


Ik vind het erg belangrijk dat de vraagouders met mij op één lijn zitten, dit wil zeggen dat ik het belangrijk vind dat er zowel thuis als bij de opvang veel dezelfde normen en waarden worden gehanteerd en dezelfde opvoedstyle. Ik hou hier de regels/waarden/normen aan zoals beschreven in dit plan. Zo is het voor een kind al snel duidelijk wat wel en niet kan als ook voor de vraagouders zelf.


3.5 Je match het beste bij de opvang wanneer je:


De reden waarom ik een kort lijstje heb samengesteld is omdat het erg belangrijk is dat kinderen opgroeien in een omgeving waar zoveel mogelijk kalmte, liefde, aandacht, begrip, steun, zorg er is waardoor kinderen de kans krijgen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en daarnaast is het voor mijzelf ook wel zo prettig om te werken in een omgeving waarbij ik mijzelf kan zijn door de geboden kalmte, gelijkwaardigheid en respect, uiteraard heeft hoe het gaat tussen vraagouders en mij ook weer effect op de kinderen .


# openstaan om te willen verdiepen wat je wel en niet kunt verwachten per leeftijd van kinderen qua gedragingen en ontwikkeling...

# Ouders/ verzorgers het fijn vinden om samen met mij te kijken naar de opvoeding/begeleiding van hun kind en durven vragen om tips/ advies en dat ik dat ook kan vragen, dat wij beiden kijken naar wat bij het kind past en op een lijn komen te liggen.. Het kind leren kennen wie hij/zij echt is en dat hij/zij zich mag ontwikkelen naar zijn eigen identiteit.

# Je wilt minderen met schreeuwen , dreigen en straffen en wilt leren hoe het dan wel gezonder kan. Positiever en bewuster wilt opvoeden met duidelijkheid en gezonde grenzen en gezonde consequenties..

# Het optijd betalen van facturen en het kunnen houden aan de huisregels van de opvang.

# Het niet vervelend vinden dat kinderen ondanks verfshorten onder de verf kunnen komen te zitten of stiften, ze vies kunnen worden van buitenspelen en andere activiteiten.

# Je als ouder/verzorger eerlijk naar jezelf kunt kijken en kunt toegeven dat iets niet handig is of ongezond en instaat bent hiermee aan de slag te gaan om het gezonder te krijgen. Ik kan aangeven wat voor effecten bepaald gedrag van de ouder(s) en overwerkte trauma's/ emotionele pijnen kunnen hebben op het kind.

# Wanneer je een hoogsensitief kind hebt of een kind met een anders denkend/werkend brein, je als ouder/verzorger je kind wilt leren begrijpen en rekening wilt houden met een ander manier van leven (levensstyle) en omgaan met zichzelf..

# Je niet of niet meer aan perfectie wilt doen in het ouderschap dus je mag wel eens het niet weten, je onzeker voelen, twijfelen, niet zo handig reageren (soms), zolang het maar geen afreageren wordt naar mij of naar het kind (of aan gewerkt gaat worden)..

# Dat je eerlijk naar jezelf kijkt als ouder. En dat je bij 'vervelend' gedrag niet automatisch alle schuld bij je kind legt maar ook kijkt naar je eigen rol daarin. Het gedrag van het kind in een juist perspecttief plaats (bv een kind weet niet wat een handig moment is om iets te vragen en te vertellen) maar dat je ook zelf wilt leren en groeien.

# willen inzien dat onverwerkte trauma's invloed hebben hoe jij als ouder omgaat met jezelf, je kinderen en naar anderen en dat het niet de taak van anderen is om jouw een goed gevoel te geven of emotionele pijnen te verlichten.

# Willen inzien dat je eigen hechtingstyle van invloed heeft op dat van je kind en naar anderen en dat dit enorm bepaald hoe je naar het leven kijkt en naar jezelf en hoe je je gedraagt.

# Belangrijk is het dat je als ouder met je eigen gevoelens kunt omgaan of bereid bent dit te leren ipv onderdrukken, ontkennen of afreagen. Dit is zeer belangrijk voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, als ook voor jezelf.

Je bewuster wilt worden van jezelf, je gedachtengang en gedragingen, dat houdt in bezig zijn met zelfontwikkeling, werken aan je innerlijke belevingswereld en niet het onderdrukken van gevoelens en emoties of ervoor blijven vluchten. Je mag hier met mij over praten maar dat hoeft niet als je maar begrijpt of wilt begrijpen dat dit effect heeft op je kinderen hoe jij je voelt en met jezelf en je verhoudt in het leven, waarom zou je denken?: nou dit:

Onverwerkte gevoelens uit je eigen kindertijd leiden bijvoorbeeld vaak tot triggers bij gedrag van ons eigen kind. Misschien voelde je je bijvoorbeeld niet gezien/ gehoord, begrepen als kind. En heb je nu het gevoel dat je kind alleen luistert als je schreeuwt en niet als je gewoon duidelijk en vriendelijk bent.

Of bijvoorbeeld als je conflictvermijdend bent en liever boosheid wilt voorkomen (je eigen angst voor afwijzing), dan ben je vaak niet duidelijk genoeg in je grenzen of geef je toch maar toe als je kind doordramt.


Je kunt denken aan vragen als:

- waarom doe ik zo zoals ik doe, wat zijn mijn gedragspatronen, waarom voel ik mij zo zoals ik me..

- Wat voor effect heeft mijn kindertijd op de opvoeding? Wat doe ik als volwassene wat ik ook als kind deed en is ongezond voor mezelf en voor anderen?

- Op welke manieren uit ik mijn emoties naar anderen en naar mezelf? valt hierin nog wat te verbeteren, zodat het gezonder wordt?

- Op welke manier communcieer ik naar mijzelf , je gedachten en op welke manier uit ik mijn behoeften, verlangens, ongenoegens en is hier nog werk aan de winkel te verrichten?

- Welke ongezonde overtuigingen over mezelf draag ik met me mee en geef ik onbewust of bewust door aan mijn kinderen en omgeving?

- Welke emotionele , gevoelsmatige behoeften en fysieke behoeften kan ik nu zelf vervullen die ik als kind niet kon vervullen en vraag ik eigenlijk aan anderen terwijl ik die nu zelf kan vervullen?

- welke schadelijke overtuigingen over het leven of over mijzelf en anderen denk ik en handel ik na en geef ik door onbewust/bewustaan mijn kinderen? denk aan meisjes moeten altijd maar zorgen en lief zijn en bij jongens moeten stoer zijn en niet huilen, flink zijn en doorzetten (het is pas goed als je hard werkt, sucsesvol bent ).

je bent pas wat waard als je er goed uitziet en je stelt pas wat voor als je materiele of maatschappelijke sucsessen heb bereikt zoals hoger geschoold zijn of wanner ik deze spullen heb, dan voel ik me vast beter of wanneer ik een gezinnetje sticht zal ik me goed en gelukkiger gaan voelen etc etc..4. Kenmerken van de gastouderopvang:

De opvang is kleinschalig en daardoor meer individuele aandacht voor elk kind (max 5 per dag)

De leeftijd van de kinderen is baby tot 12 jaar.

De opvang vind in de woning plaats van de gastouder

De gastouder heeft een huisdier, een poes.

De gastouder laat zich met regelmaat bijscholen door bijeenkomsten en cursussen te volgen vanuit gastouderbureau's maar ook zelfgekozen cursussen.

Als gastouder voldoe ik aan de door het gastouderbureau opgestelde selectiecriteria en ben ik bij de eerste aanmelding geregistreerd in het landelijk register kinderopvang.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben dus een zelfstandig ondernemer.

Er wordt tijdens de opvang gebruik gemaakt van zoveel mogelijk gezonde voeding.

Meditatie en mindfulness zijn methodes waar met regelmaat gebruik van wordt gemaakt.

Tijdens de opvang leren de kinderen mindfulness en meditatie(oefeningen) en worden zij zich meer bewust van zichzelf (interesses, talenten, gedrag, emoties, signalen van lichaam, grenzen kennen, zorgdragen voor zichzelf).


Overige dingen wat leren de kinderen tijdens de opvang?

- talenten ontdekken en ontwikkeling waar mogelijk is.

- grenzen stellen naar anderen kinderen, mij , maar ook naar jouw als ouder en naar anderen bekende.

- grenzen van anderen herkennen en respecteren

- leren omgaan met gevoelens en emoties, dit benoemen en toe te laten wanneer het kind dit wilt en eraan toe is.

- Herkennen dmv signalen van hun lichaam wanneer iemand niet goed voor ze is en leren wat te doen.

- Omgaan met onze huisdier en meehelpen met verzorgen

- deelnemen aan gespreken over pesten, seksualiteit, adhd/ hoogsensitiviteit, voeding, zelfbeeld, eigenwaarde, zelfvertrouwen.5. Voorwaarden en kwaliteitsbewaking bij gastouderopvang Spiegel-Kind

Als gastouder streef ik naar kwalitatief goede opvang. Om de kwaliteit te bewaken heb ik de volgende werkwijze:

Ik mag als gastouder maximaal 5 kinderen opvangen van 0 – 12 jaar.

Er mogen maximaal 5 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Als gastouder kan ik terugvallen op 1 van mijn achterwachten, namelijk mijn partner, hij is in geval van calamiteiten snel zijn.

Als gastouder ben ik, zo ook mijn echtgenoot en huisgenoten boven de 18 jaar, in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag als ook in het bezit van een geldig EHBO diploma.

De vraagouder verleent de gastouder vrijheid van handelen m.b.t. het bezoeken van een dokter of tandarts dan wel spoedeisende hulp. In andere situaties, die geen noodzaak hebben, wordt de vraagouder verzocht zelf langs dokter of tandarts te gaan.

Beide partijen zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo nodig in te schakelen bij schade.

De vraagouder dient zich te houden aan de afgesproken breng- en haaltijden, bij afwijken hiervan neemt de vraagouder contact op met de gastouder om te bespreken of het kind langer kan blijven. Indien dit niet het geval is zal de vraagouder moeten zorgen dat een ander persoon hem ophaalt, als de vraagouder er zelf niet toe in staat is. En aan de gastouder doorgeven wie het kind komt halen.

Tussen vraagouder en gastouder wordt een overeenkomst gesloten met betrekking tot afspraken over opvangtijden, vakantie, proeftijd, opzegtermijn, vrije dagen en ziekte.

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau neemt 1 keer per jaar de verplichte risico- inventarisatie door met de gastouder.

Het gastouderbureau heeft een protocol: Vermoeden Kindermishandeling, als gastouder is deze digitaal te lezen en ben ik daarvan op de hoogte. Op de opvang is deze protocol ook in te zien in de map van desbetreffende gastouderbureau´s.