Inleiding


Ik heb de opleiding SPW niveau 4 woonbegeleiding in 2007 behaald en ben een aantal jaren werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg. Daar werkte ik met volwassene én jongeren met verstandelijke beperking en gedragsproblemen die naar dagbesteding gingen en in een woongroep leven. Tegelijkertijd viel ik in op een kinderdagverblijf en ben een aantal maanden voordat ik in vaste dienstverband kwam op dat kinderdagverblijf eerst werkzaam geweest als vaste invalkracht. Toen ik daar in vast dienstverband kwam werkte ik op de BSO met een groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, ondertussen viel ik met regelmaat in op verschillende groepen van het kinderdagverblijf (leeftijden van baby tot 3 jaar). Het werken op een kinderdagverblijf heb ik 2,5 jaar gedaan. Ook heb ik een tijdje gewerkt als gastouder bij verschillende vraagouders thuis, ondertussen kwam ik er zelf achter dat ik hooggevoelig ben. Hier kwam ik achter toen ik workshops e.d ging volgen op het gebied van spiritualiteit, zoals reiki en mediumschap. De persoon die deze workshop gaf attendeerde mij hierop en zo ben ik mij gaan verdiepen en ontwikkelen op het gebied van o.a hooggevoeligheid. Lange tijd heb ik hooggevoelig zijn ervaren als verschrikkelijk, dit mede door moeilijke ervaringen uit o.a mijn jeugd maar eenmaal verwerkt is hooggevoelig zijn fijn, mits je maar zo gezond mogelijk voor jezelf blijft zorgen en jezelf blijft respecteren. Het enige wat soms vervelend is zijn de lichamelijke ongemakken en dit intenser voelen en ervaren.


De Gastouderopvang:

De opvang van de kinderen vindt plaats in onze woning. Het kind draait mee in ons gezin, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de opvoedingswensen van de vraagouders, uiteraard wordt er wel gekeken of dit binnen het groepje aantal kinderen die naar de opvang komen ook kan en past en dat het in overeenstemming is met de visie van spiegel-kind.

Ik vind het erg belangrijk dat elk kind die naar de opvang komt, wordt gezien, gehoord, begrepen en wordt gerespecteerd in gevoelens/emoties en belevingswereld, tenslotte zijn alle kinderen even belangrijk. De groepsgrootte van aantal kinderen per dag is maximaal 4 kinderen per dag. Mijn partner is op dit moment herstellende van een burn-out en thuis, hij zal licht ondersteunen en mischien in de toekomst zich laten omscholen zodat hij volwaardig mee kan draaien. Ik heb al wat ervaring en kennis opgebouwd met opvoedings(gedrags)problematieken, ongezonde opvoedingsstylen, traumaverwerking/ innerlijk kind werk =voor volwassenen, maar om mijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen en wie weet uit te breiden met dingen die ik nog niet weet, wil ik zo snel mogelijk een opleiding volgen tot kindercoach/gezinscoach....


Voorbeeld dagindeling opvang


07:30-08:00: korte overdracht, vrij binnen spelen

08.15-08.45: kinderen naar school brengen en de oudere kinderen uitzwaaien die zelfstandig naar school mogen lopen.

08:45-09:30: Gezamenlijk activiteit binnen of buiten en of de kinderen mogen vrij spelen

09:30-10:00: Aan tafel zitten, fruit eten.

10:00-10.15: Gezamenlijk moment van ontspannen en of mediteren.

11.00-11:30: Samen met de kinderen lunch klaarmaken

11:30-12:30: Gezamenlijk Lunchen

12:00-14:00: Wanneer de jongere kinderen moe zijn, breng ik de kinderen naar bed en baby’s kinderen die niet naar bed hoeven hebben een rust momentje of mogen vrij spelen.

14:30-15:00: Gezamenlijk drinken en snacken.

15:30-15.45: Kinderen uit school halen.

15.45-16.00: Gezamenlijk moment van ontspanning en of mediteren.

16.00-17.00: Knutselen, vrijspelen of naar buiten.

16.30-18.00 (18.30): Kinderen kunnen worden opgehaald en korte overdracht naar de ouders.


Gastouder en gastouderbureau (samenwerking):


Ik werk als ZZP-er (zelfstandige), de gastouderopvang is mijn bedrijf, ik werk dus niet in loondienst van het gastouderbureau.

De afspraken tussen mij en het gastouderbureau zijn vastgelegd in een overeenkomst.

De taak van het gastouderbureau ligt hierbij vooral op het scheppen van gezonde voorwaarden, begeleiding en bewaking van elke specifieke koppeling. Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie en bemiddelingsfunctie.


Visie gastouderopvang:


De visie van gastouderopvang Spiegel-Kind is dat elk kind het recht heeft om met respect liefde en zorg en aandacht behandeld te worden en dat daarnaast elke kind zijn eigen unieke vaardigheden en talenten heeft meegenomen voordat het geboren werd en dat dit op een natuurlijke manier tot uiting mag komen als het kind dit wilt. Tijdens de opvang wordt er met de kinderen hier ook aan gewerkt mits uiteraard binnen het budget. Denk aan activiteiten als tekenen, schilderen, gedichten schrijven, maken/opknappen/decoreren (kleine) voorwerpen, koken en bakken van gerechten, Fotoś maken en bewerken etc etc. Daarnaast wordt er op een natuurlijke gezonde manier aan de basis behoefte van de kinderen voldaan, eten/drinken, slapen, eten en intieme nabijheid zoals bijvoorbeeld een knuffelen en troost bieden zónder (onbewuste) druk en of verwachtingen van hoe het hoort, maar het kind is hierin de leidraad om aan te geven wat het nodig heeft en of die daar behoefte aan heeft. Ook vind ik dat kinderen zelf mogen bepalen wanneer zij liefde in de vorm van aandacht, troost of een ander gebaar, ze dit zelf mogen bepalen aan wie en wanneer zij dit willen geven, kinderen zijn er niet om ervoor te zorgen dat anderen een beter gemoedstoestand over zichzelf krijgen en om evt emotionele pijnen te verlichten.


  • Communicatie

Een gezonde prettige samenwerking met ouders en het gastouderbureau is iets wat ik erg belangrijk vind en ook steeds in het oog hou. Tijdens breng en haal momenten is het fijn om even belangrijke informatie met mij uit te wisselen, gewoon even een kort momentje samen. Zijn er echt belangrijke zaken die spelen vanuit thuis of vanuit de opvang en waar we langer de tijd voor nodig hebben om erover te praten dan is het belangrijk dat we even een afspraak inplannen om erover te praten en wanneer nodig de nodige afspraken vastleggen.

Ik verwacht een open en eerlijk contact tussen de vraagouders, het gastouderbureau en mij. Deze samenwerking zorgt voor een goede basis van de opvang die bij mij plaatsvindt.

Zo nodig wordt u geïnformeerd, per brief/mail of met een mondelinge overdracht over de laatste ontwikkelingen, leuke nieuwtjes etc. Op de deur in de gang, hangen eventueel ook mededelingen geplakt.

De vraagouders hebben bij mij ook de mogelijkheid om tussendoor te bellen of een appje te sturen, om te vragen hoe het met hun kind gaat. Als ik er tijd voor heb, reageer ik zo snel mogelijk terug.


1.2 Privacy


Ik vind het erg belangrijk dat de privacy wordt gewaarborgd. De informatie die ik ontvang van de vraagouders wordt met zorg behandeld. Die informatie bestaat uit:


* Persoonsgegevens van de vraagouders en de daarbij behorende kinderen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en geboortedata.

* Gegevens van medische en pedagogische aard.

* En eventuele privé omstandigheden die voor mij belangrijk zijn om te weten.


Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in beveiligde systemen op de pc en in een ladekast met een slot erop. Alle andere vormen van communicatie (digitaal en anders) zijn ook beveiligd met een wachtwoord/code of in een afgesloten kast.


  • Sociale media
  • Ik maak gebruik van sociale media; zo is er een bedrijfspagina op Facebook en een bedrijfspagina op instagram. Via de website van Spiegel-Kind kunt U eventueel nog meer aanvullende informatie vinden .
  • Tijdens het 2e kennismakingsgesprek wordt er aan de vraagouders gevraagd of ze schriftelijk wel of geen toestemming willen geven voor het plaatsen van foto’s op sociaal media van hun kind(eren). Als U het goed vindt om foto’s te plaatsen maar liever niet hebt dat de gezichten van je kind(eren) herkenbaar zijn kunnen deze worden bedekt/geblurd.1.4 Klachten

Ik ben van de open duidelijke en respectvolle communicatie, ik vind het fijn dat wanneer er klachten zijn, dat deze ook zo snel mogelijk en als eerste met mij worden besproken, tenslotte is de opvang mijn onderneming. Daarnaast verwacht ik van de vraagouders dat er op een respectvolle manier gecommuniceerd wordt naar mij. Bijvoorbeeld als er meningsverschillen zijn; wanneer U het ergens niet mee eens bent en dit met mij wilt bespreken of wanneer er zich bijvoorbeeld in de privésfeer zich moeilijkheden afspelen. Niet dat dit dan wordt afgereageerd op mij, de kinderen of naar anderen ouders toe. Hierover kan op een normale
manier met mij gecommuniceerd worden.


Ook vind ik het super belangrijk dat zowel de kinderen, ikzelf en de anderen ouders zich veilig en op hun gemak voelen en dat iedereen met plezier en rust aanwezig is op de opvang en is dit bij éen van de partijen niet het geval dan ben ik niet iemand die ‘eindeloos’ gaat proberen om de samenwerking te laten slagen en kunnen we beter de opvang stopzetten. Het is niet de bedoeling dat wie dan ook met tegenzin aanwezig is op de opvang.2.1 Achterwacht
Als ik meer dan 4 kinderen opvang, heb ik een achterwacht. De eerste achterwacht is mijn partner Benny, die de opleiding helpende welzijn 2 aan het volgen is om zo ook als gastouder aan het werk te kunnen hier in huis, zodat er altijd iemand aanwezig is om de opvang draaiende te kunnen houden en te ondersteunen.
Mijn partner en ikzelf zijn beide in het bezit van een (geldig) EHBO diploma en VOG. Daarnaast is mijn partner in het verleden vaak meegegaan toen ik bij gezinnen thuis moest oppassen.


2.2 Speelgoed en slaapruimte

In de woonkamer is een er een klein speelhoekje en er komt in de nabije toekomst een klein leeshoekje/ontspanningshoekje. Er is voldoende speelgoed aanwezig voor kinderen van 0-12 jaar. Voor een baby zijn er bijvoorbeeld zachte materialen zoals knuffels en kleedje, maar ook ontwikkelingsspeelgoed zoals boekjes en rammelaartjes. Voor peuters/kleuters een houten treinbaan, speelkeukentje, speelgarage, poppenhuis, fietsje, boeken, diverse knutselmaterialen enz. Voor de oudere kinderen spellen, boeken, creatief materiaal, voetbal, enz. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals uitstapjes naar de kinderboerderij, buiten en indoor speeltuinen, markten bezoeken, bibliotheken bezoeken, koken en bakken, creatieve workshops volgen voor kinderen in de wijk of bij de intratuin.
Zo is er voor ieder kind wat wils en kan ieder kind zich ontwikkelen in zijn of haar tempo.

Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd of het nog veilig is en niet kapot. Het speelgoed wat gebruikt wordt voor de kinderen is zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gemaakt, van veilig plastic en vrij van giftige stoffen met betrekking met BPA en andere chemische substanties.


Er is een slaapkamer die wordt gebruikt voor de gastouderopvang. Op de slaapkamer staat een duo ledikant; deze kamer wordt veelal gebruikt voor de jonge kinderen om in te slapen of rusten. De kinderen slapen in slaapzakken, deze zijn aanwezig in de slaapruimtes en eventueel een extra dunne dekentjes voor in de koudere maanden. Bij gebruik van de dekentjes worden de kinderen kort ingedekt. De opvangkinderen slapen in principe allemaal op de rug. Wanneer een vraagouder wil dat het kind op de buik slaapt of ingebakerd wordt, moet hiervoor een apart formulier worden ingevuld en deze wordt dan zorgvuldig bewaard in de map met kind gegevens.


2.3 Risico inventarisatie

Minimaal één keer per jaar komen de gastouderbureau´s waarmee ik samenwerk langs voor een risico-inventarisatie. Ze kijken of de huidige, die voordat de opvang officieel van start gaat, nog up to date is en of er dus geen dingen in de woning zijn veranderd. Uit de risico-inventarisatie komt een verslag en eventueel een actieplan voort. In een actieplan staan de gevaarlijke situaties benoemd en welke acties er door mij ondernomen dienen te worden.

Er is van elk gastouderbureau waar ik mee werk een risico-inventarisatie aanwezig in een map of online vanuit de gastouderbureau´s in te zien.2.4 Vervoer

Tijdens de opvang wordt er gebruik gemaakt van o.a een kinderwagen of kunnen we ons met de auto verplaatsen naar leuke uitjes. In de auto is er een veilige kinderstoel aanwezig die afgestemd is op de leeftijd en het gewicht van het kind.

Tijdens de kennismakingsgesprekken kunnen de ouders aangeven of ze het wel of niet goed vinden dat hier gebruik van gemaakt wordt tijdens de opvang. Natuurlijk ben ik in het bezit van een inzittenden autoverzekering.2.5 Ongevallen registratie

Wanneer een kind zich ernstig bezeert, wordt er altijd contact opgenomen met de desbetreffende vraagouder. Het wordt ook gemeld aan het betreffende gastouderbureau wanneer ik bij een (huis)arts of andere professionele hulpverlener ben geweest. Dit doe ik door een (bijna-)ongevallenregistratieformulier in te vullen. Dit ingevulde formulier wordt bewaard in de map van gegevens van het kind.


2.6 Kindermishandeling en Meldcode Huiselijk Geweld


Kindermishandeling, beter omschreven als kind(eren)-misbehandeling:

Elke handeling in woord of in daad die het kind schade berokkend, het zij in psychisch/emotioneel/seksueel, fysiek of spiritueel (spiritueel: volledig opofferen van eigen identiteit en wil).


De gastouderbureaus waar ik bij aangesloten ben, maken gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang, met afwegingskalender. Deze is bedoeld voor alle beroepskrachten die in de kinderopvang werken. In de Meldcode staat een stappenplan beschreven waarnaar gastouder of gastouderbureau moeten handelen bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze Meldcode is online in te zien via het gastouderbureau of via de map van het gastouderbureau die aanwezig is op de opvang.


3. Pedagogische doelen


3.1 Het bieden van emotionele veiligheid (respect, zorg & liefde)


‘Ik vind het erg belangrijk dat het kind zich thuis en veilig voelt’.

Dat begint met het kind te laten wennen, voordat het kind start in de opvang.

Meestal is dat op een ochtend van 9.00 tot 11.00 uur maar zou in overleg evt ook op een ander tijdsstip kunnen.

Respect bieden naar het kind is één van de dingen die ik belangrijk vind, dit houdt voor mij in dat er op een open en gezonde nieuwgierigheid naar het kind gekeken wordt, dus het kind mag zijn belevingswereld hebben en gevoel en zijn of haar denkwijzes. Daarnaast het op een vriendelijke, rustige en duidelijke manier naar het kind wordt gecommuniceerd en ermee wordt omgegaan. Als ook dat er rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van het kind, wilt niet zeggen dat zij altijd hun zin krijgen of alles mogen en kunnen bepalen en dat wij als opvoeder of ouders durven te kijken naar ons eigen gedrag en aandeel in situaties met behorende programmeringen vanuit onze eigen jeugd met daarbij horende emoties , onvervulde verlangens en wensen en dus nooit het kind gebruiken als opvulling of verlichting van onvervulde wensen en en emotionele gemis/pijnen of het ontlading van emoties zoals verbale/fysieke of (passieve) agressie in de vorm van woede. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hun gevoelens en emoties mogen uiten en begeleidt ze hierin dan ook om dit zelf te kunnen leren. Het leren herkennen van emoties en waar dit zich bevindt in hun lichaam en het op een gezonde manier uiten/ontladen van emoties en gevoelens.


Ook leren ze herkennen wat de (gezonde) grenzen zijn van anderen en dat de grenzen van anderen dat daar ook best gehoor aan gegeven mag worden, ze leren dus respect en gelijkwaardigheid. willen de kinderen liefde en ´zorg´ geven aan anderen dan altijd uit vrije wil, niet om een ander te behagen, wie dat ook mag zijn.

Ik ben niet van het straffen en belonen maar wel van grenzen aangegeven en zo duidelijk mogelijk communiceren. het straffen, wat met regelmaat een vorm van vergelding wordt, pas ik niet toe. Ik ben van het uitleggen wat gedrag en acties met iemand doet en of met zichzelf en bij bijvoorbeeld escalaties haal ik de kinderen even uit elkaar om af te koelen om daarna het bespreekbaar te maken en om samen te kijken (ligt aan de leeftijd uiteraard) waarom de situatie zo is ontstaan en om naar gezonde oplossingen te komen om het in het vervolg gezonder aan te pakken. Oefening (herhaling) baart kunst uiteraard. Zijn de kinderen nog erg jong bijvoorbeeld peuter leeftijd dan kom ik zelf met mogelijke oplossingen/mogelijkheden en gaan we ze samen uitvoeren, bijvoorbeeld bij een ruzie om een speeltje, de kookwekker zetten zodat er omste beurt gespeeld kan worden.


Voor baby’s vind ik geborgenheid en veiligheid erg belangrijk. Wist je trouwens dat moeder en baby één zijn tijdens de zwangerschap? dus dat de baby voelt hoe de moeder zich voelt en dat er ook baby's zijn die letterlijk de gedachten kunnen oppikken van hun moeder.. Wist je ook dat wanneer een moeder ongeheelde pijnen, trauma's en andere angsten en onzekerheden, stress en spanningen met zich meedraagt dat dit wordt gevoeld door het kind en dat deze het op zichzelf betrekt en zichzelf kan gaan afwijzen en zo al geboren wordt met emotionele pijnen (angsten/onzekerheden/schaamte/schuldgevoelens/ trauma.. Wist je ook dat vaders een mooie rol kunnen spelen tijdens de zwangerschap? Namelijk de moeder verzorgen en ontstressen waar nodig is zodat de moeder ook automatisch voor het ongeboren kind de spanning en stress afvoert. Ook kan een vader gedeeltelijk al een band opbouwen met het kind door op een liefdevolle manier met de moeder om te gaan maar ook door contact te maken met de buik waar de baby in zit door handoplegging en door gewoon ertegen te praten.

Even iets anders, Wanneer het mogelijk is zou het fijn zijn als er met een draagzak of draagdoek gewerkt mag en kan worden. Dit natuurlijk als het kind dit ook wil, zodat het de fysieke warmte voelt want dit geeft hun een veilig en geborgen gevoel en zo weten ze dat ik in de buurt ben als ze bijvoorbeeld wakker worden. Baby’s kunnen namelijk nog niet zelf ontstressen, dat moeten wij voor ze doen.


Ook zal ik baby’s veel op schoot nemen en tegen ze praten en oogcontact met ze maken en als ze eraan toe zijn om te gaan kruipen om dit dan op hun tempo te stimuleren.
Ik vind het heel belangrijk bij elke leeftijd van kinderen dat ontwikkeling van vaardigheden of het nou emotioneel, cognitief, sociaal of spiritueel op hún tempo wordt gedaan en als ze het fijn vinden om het eerst samen te doen dan doen we het samen, zijn ze er al aan toe om iets alleen te doen, dan alleen. Uiteraard kijken of dit ook een veilige situatie is en of het dus kan.


Continuïteit:

Kinderen hechten zich aan vertrouwde personen en omstandigheden. Hoe beter het kind zich gehecht heeft, hoe veiliger het zich voelt. Als gastouder streef ik er naar om een zo groot mogelijke regelmaat in de opvang te hebben en heb ik mijn vriend als vaste vervanger als ik ziek ben en hij ook thuis is. De kinderen kennen hem dan op een gegeven moment ook heel goed en zo is er dan altijd iemand aanwezig waar zij zich vertrouwd en veilig bij voelen. Daarnaast proberen we de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk volgens een vast ritme uit te voeren en bespreken we met de kinderen wanneer dit een beetje afwijkt dan normaal.


3.1 ontwikkeling van persoonlijke competentie

Bij ieder kind die naar de opvang komt wordt met de ouders besproken tijdens het kennismaken hoe hun hooggevoeligheid zich uit en waar het kind tegenaan loopt en waar het kind nog evt ondersteuning en begeleiding in nodig zou hebben. Dit wordt vastgelegd in een kort verslag en na mate de opvang vordert worden de vooruitgangen besproken en indien nodig herzien en aangepast. Je kunt hierbij denken aan het vergroten van een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen, leren herkennen van gevoelens en emoties, het leren omgaan met eigen grenzen en die van anderen, emoties oppikken van energien/emoties/ fysieke klachten etc.


3.3 Ontwikkeling van sociale competenties

De sociale competentie houdt in dat het kind leert om gezond te communiceren, samen te spelen (wanneer beiden dit willen), anderen te helpen en problemen voorkomen en oplossen.
Hierdoor geef ik de kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die op een gezonde manier kunnen functioneren in de samenleving.
Ook leren de kinderen zorgdragen voor de opvang ruimte zelf, denk hierbij aan het opruimen en onderhouden van de ruimtes waar zij in spelen


3.4 Normen en waarden

Bij de voordeur op de deur van de meterkast hangt een tekening met afbeeldingen van manieren van begroetingen. Ieder kind is vrij om op zijn manier te begroeten, het is in de vorm van hoi zeggen, een bokshand geven, een knuffel geven.


Soms nemen hooggevoelige kinderen erg veel waar uit hun omgeving en vergeten ze wel eens hoi of gedag te zeggen tijdens het komen en weggaan, geen probleem, ik begrijp dit als mede hsp-er en wij als volwassen mensen vergeten dit ook wel eens omdat we bijvoorbeeld te druk zijn..

Bij het overdragen van normen en waarden ben ik van het voorleven en vind ik het belangrijk dat ouders er ook zo in staan en willen kijken naar hun eigen gedrag, gevoelens en handelen.

Doordat ik zelf zo goed mogelijk het gezonde voorbeeld geef, leer ik ze het gezonde gedrag aan denk hierbij aan opbouwen van een gezond zelfbeeld en eigenwaarde, als zelfvertrouwen en respectvol handelen naar anderen.


Ik vind het erg belangrijk dat de vraagouders met mij op één lijn zitten, dit wil zeggen dat ik het belangrijk vind dat er zowel thuis als bij de opvang veel dezelfde normen en waarden worden gehanteerd. Ik hou hier de regels/waarden/normen aan zoals beschreven in dit plan. Zo is het voor een kind al snel duidelijk wat wel en niet kan als ook voor de vraagouders zelf.


3.5 Je match het beste bij de opvang wanneer je:

# Je je aan de afgesproken breng en (op)haaltijden houdt (mits geldige reden zoals file, ziek zijn etc)

# Het Op tijd betalen van facturen en het kunnen houden van mondelinge als schriftelijke afspraken, als ook aan de huisregels en het pedagogisch beleidsplan van Spiegel-Kind.

# Al op een gezonde manier zorgdraagt voor eigen gedrag, emoties & gevoelens en dus aan zelfreflectie doet of volwassenen die openstaan om dit te willen leren, ontdekken en ontwikkelen, dus het durven aangaan van eigen angsten en onzekerheden (schaamte/ schuldgevoelen , uit volwassenjaren en of uit eigen kindertijd). Want dit wordt toch terug gespiegeld door je kinderen.. Vandaar de naam van gastouderopvang Spiegel-Kind...
# Ouders die de (basis)behoeften van hun kind(eren) serieus nemen en zo goed mogelijk hieraan willen voldoen, dat hoeft dus niet perfect te zijn.

# Op een natuurlijke ongedwongen manier het kind laten ontwikkelen, dus echt kijken wanneer het kind er zelf aan toe is en niet wat de buitenwereld hen opdraagt.

Voorbeelden: kind laten slapen wanneer het kind dit écht nodig heeft en dit mogelijk is.

Op wc leren plassen wanneer het kind hieraan toe is zonder toepassing van dwang of manipulatie. Kind niet dwingen om te eten .
# Volwassenen die niet aan straffen doen (vergelding) maar ‘gezonde’ grenzen stellen of willen leren hoe deze te stellen.    
# Volwassenen die geintreseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling of hiermee al bezig zijn.
# Ouders die het waarderen dat je meedenkt in de opvoeding en waar ik als gastouder ook zelf vragen aan kan stellen. Die dus open staan om hierover te sparren.

# Zo veel mogelijk gezond gedrag willen voorleven en wanneer je dus in je jeugd gezonde voorbeelden hebt gemist of uberhaut iets hebt gemist, je jezelf wilt heropvoeden.

# Wederzijds kwetsbaar en eerlijk kunnen en willen open stellen, wanneer vertrouwen is gegroeid, dus durven aan te geven dat dingen op een andere manier gezonder waren geweest of dat iets niet lekker loopt of vragen om advies/tips/ideeën.

# respect uitdragen voor de gestelde huisregels van gastouderopvang spiegel-Kind en zich er dus aan willen houden.

# zelfde visie en overtuigingen hebben t.a.v de opvoeding en zorgdragen aan kinderen.

# Je begrijpt dat de gastouderopvang met een groepje kinderen werkt, dus dat eigen inbreng wél mogelijk is bijvoorbeeld met een kindje een tijdje meer bezig te zijn met bepaalde activiteiten om ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen/ te versterken, of het maken van huiswerk na school tijd, maar dat dit altijd in overleg gaat met mij. Het is niet de bedoeling dat de dagplanning aangepast wordt naar de wensen en behoeften van ouders óf dat één kindje wordt voorgetrokken, dat is niet acceptabel en wil ik dus niet.

#Respect kunnen opbrengen voor andere leefstyle , gedachtengangen en interesses zoals paranormaal begaafdheid/ gevoeliger zijn dan anderen (dus meer oppikken en waarnemen dan anderen ), biologisch eten/drinken/ meditatie enz enz. Tuurlijk mag een mening er zijn maar dat hoeft niet minachtend ( kleinerend, grof, kleinerend of agressief te zijn)

# Ouders die begrip hebben en of wilen leren dat een hooggevoelig kindje HSS-er of introverte HSP-er een ander leefwijze, dagritme/schema nodig heeft en hierin evt begeleiding en ondersteuning in nodig heeft. # Eerder het gedrag van een kind willen begrijpen dat afstraffen, negeren....
4. Kenmerken van de gastouderopvang:

De opvang is kleinschalig en daardoor meer individuele aandacht voor elk kind (max 4 per dag)

De leeftijd van de kinderen is baby tot 12 jaar.

De opvang vind in de woning plaats van de gastouder

De gastouder heeft twee huisdieren, namelijk 2 poezen.

Als gastouder voldoe ik aan de door het gastouderbureau opgestelde selectiecriteria en ben ik bij de eerste aanmelding geregistreerd in het landelijk register kinderopvang.

Sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben dus een zelfstandig ondernemer.

Er wordt tijdens de opvang gebruik gemaakt van zoveel mogelijk gezonde voeding.

Meditatie en mindfulness zijn methodes waar met regelmaat gebruik van wordt gemaakt.

Tijdens de opvang leren de kinderen mindfulness en meditatie(oefeningen) en worden zij zich meer bewust van zichzelf (interesses, talenten, gedrag, emoties, signalen van lichaam, grenzen kennen, zorgdragen voor zichzelf).


5. Voorwaarden en kwaliteitsbewaking bij gastouderopvang Spiegel-Kind

Als gastouder streef ik naar kwalitatief goede opvang. Om de kwaliteit te bewaken heb ik de volgende werkwijze:

Ik mag als gastouder maximaal 4 kinderen opvangen van 0 – 12 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Als gastouder kan ik terugvallen op 1 van mijn achterwachten, namelijk mijn partner, hij is in geval van calamiteiten snel zijn.

Als gastouder ben ik, zo ook mijn echtgenoot en huisgenoten boven de 18 jaar, in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag als ook in het bezit van een geldig EHBO diploma.

De vraagouder verleent de gastouder vrijheid van handelen m.b.t. het bezoeken van een dokter of tandarts dan wel spoedeisende hulp. In andere situaties, die geen noodzaak hebben, wordt de vraagouder verzocht zelf langs dokter of tandarts te gaan.

Beide partijen zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo nodig in te schakelen bij schade.

De vraagouder dient zich te houden aan de afgesproken breng- en haaltijden, bij afwijken hiervan neemt de vraagouder contact op met de gastouder om te bespreken of het kind langer kan blijven. Indien dit niet het geval is zal de vraagouder moeten zorgen dat een ander persoon hem ophaalt, als de vraagouder er zelf niet toe in staat is. En aan de gastouder doorgeven wie het kind komt halen.

Tussen vraagouder en gastouder wordt een overeenkomst gesloten met betrekking tot afspraken over opvangtijden, vakantie, vrije dagen en ziekte. Er is een opzegtermijn van 1 maand.

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau neemt 1 keer per jaar de verplichte risico- inventarisatie door met de gastouder.

Het gastouderbureau heeft een protocol: Vermoeden Kindermishandeling, als gastouder is deze digitaal te lezen en ben ik daarvan op de hoogte. Op de opvang is deze protocol ook in te zien in de map van desbetreffende gastouderbureau´s.

De eerste 2 maanden bij start van de opvang is het wederzijds per direct opzegbaar mondeling en schriftelijk. Daarna geldt er 1 maand opzegtermijn en graag schriftelijk doorgeven.