Tarieven


Heeft u een vraag met betrekking tot
de kinderopvang, tarieven of andere
vragen neem dan contact op met ons:

per email: spiegel-kind@ziggo.nl
of telefonisch via: 06-49920166


Naast het uurtarief van de gastouder betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Ik ben ingeschreven in het LRKP en hierdoor ontvangt u kinderopvangtoeslag.


Mocht je in de bijstandsuitkering zitten dan geldt er een tijdelijk aangepast uurtarief.

Dit onder de voorwaarden dat u maandelijks kunt aantonen dat u de uitkering ontvangt.

U kunt dan tot maximaal 6 maanden gebruik maken van de opvang met uw bijstandsuitkering.