Huisregels Gastouderopvang Spiegel-Kind


De spulletjes die de ouders zelf mee moeten nemen zijn:
luiers - babyvoeding (flesvoeding, potjes groente) - speciaal eten i.v.m. allergieën of dieet – evt knuffel(tje) - speentje - reserve kleding.


Proefdraaien

Voordat u beslist om uw kind bij mij op de opvang onder te brengen, heeft u de mogelijkheid om uw kind 2 uurtjes mee te laten proefdraaien.

Zo kunt u en uw kind rustig beslissen of de opvang iets voor uw kind is.

Als u besluit om uw kind te laten proefdraaien dan is dit mogelijk in de ochtenden van 09.00-11.00 uur of s ’middags in overleg.


Reserveren

Een opvang plaatsje reserveren vóór de werkelijke start van opvang is mogelijk.

We houden een opvangplaatsje tot max 1 maand voor u gereserveerd.


Afspraken voor ouders


De overdracht

De overdracht is het moment dat U en ik elkaar informeren over hoe het thuis en tijdens de opvang eraan toegaat.  

Door goed op de hoogte te zijn over hoe het met uw kind gaat of wanneer er iets is gebeurd, het melden van bijzonderheden of andere zaken, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeften van het kind.

Mocht U de behoefte hebben om uitgebreider met mij te willen spreken, dan kunnen wij hiervoor een afspraak maken. Wanneer u uw kind komt ophalen van de opvang is het wel de bedoeling om eventjes tijd te hebben om kort een overdracht te doen.Afmelden en ophalen

Is uw kind de dag van de opvang ziek geworden of kan uw kind om andere redenen niet naar de opvang komen? Meld dit dan vóór 07.15.

Bent u echter een keer eerder vrij van uw werk en u komt uw kind eerder ophalen?
Meld dit dan tijdig aan mij.


Neemt u vrije dagen op van uw werk en komt hierdoor uw zoon of dochter niet naar de opvang?, meld dit dan tijdig telefonisch of via e-mail het liefst zo snel mogelijk.

Wordt uw kind door iemand anders opgehaald dan u zelf of (uw partner), meldt dit dan even aan mij, anders gaat uw kind niet mee.


Wijzigen van opvangdagen / Doorgeven van vakantiedagen & ruilen feestdagen.

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via de mail.

Wilt u naar minder of meer opvangdagen, dan dient u een termijn van één maand in acht te nemen tenzij er per direct plaats is.

Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Is het echter niet of nog niet mogelijk dan hoort u dit natuurlijk. Vakantiedagen dienen 2 maanden van te voren worden te worden aangegeven.

Feestdagen mogen geruild worden mits dit mogelijk is.


Ruilen

Feestdagen en ziektedagen mogen geruild worden mits dit mogelijk is.

Vrijedagen en vakantiedagen niet.


Doorbetalen in vakanties, bij ziekte kind , vrije dagen gastouder & ouder(s) & feestdagen

Als de opvang door toedoen van de gastouder niet doorgaat – o.a ziekte, vrije dag, vakantie van de gastouder – betaalt u nietdoor.

Uw kind is ziek of komt niet, U neemt vrije dagen op van uw werk, u komt uw kind eerder ophalen of u bent op vakantie - dan betaalt u wel door.

U betaalt namelijk voor de afgesproken beschikbaarheid van de gastouder en daarnaast run ik een eigen onderneming die draaiende moet kunnen blijven.


Wanneer uw kind langer dan 1 maand ziek is stopt de opvang, mocht uw kind weer beter zijn en er is nog plaats op de opvang dan is uw kind uiteraard weer van harte welkom.


Allergieën

Heeft uw kind allergieën? Meld dit dan tijdig zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Als u vermoedt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (waterpokken, krentenbaard etc.) raadpleeg dan een huisarts dat uw kind naar gastouderopvang gaat. Geef deze informatie ook door aan mij door zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.


Bereikbaarheid ouders

Zorg dat ik u of evt andere familieleden altijd kan bereiken voor overleg m.b.t. ziek worden kind of ongevallen. Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd per mail door


Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar de gastouderopvang. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door.

Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden tijdens de opvang.


Sieraden/mobieltjes eigen speelgoed

Om te voorkomen dat sieraden, mobiele telefoons , eigen speelgoed kwijtraken, kapot gaan of letsel zouden kunnen veroorzaken, is het de bedoeling sieraden telefoons en eigen speelgoed thuis te laten.


Weersomstandigheden

Ouders wordt gevraagd om bij warm weer hun kind(eren) voordat ze naar de opvang gebracht worden thuis al te voorzien van een laagje zonnebrandcrème.

Daarnaast is het fijn dat ouders een zonnehoedje of petje mee geven. De kinderen worden ook, voor het naar buiten gaan, door mij met zonnebrand crème ingesmeerd.

Bij slecht weer worden ouders verzocht om toepasselijke kleding en schoenen/rubber laarzen, mutsen, handschoenen e.d. mee te geven, graag voorzien van naam.


Kleding

Het komt natuurlijk voor dat kinderen spelen met zand, verf of lijm en dergelijke.

Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk gewerkt met verfschorten tijdens het knutselen en dergelijke maar het kan natuurlijk voorkomen dat kleding vies of beschadigd kan raken.

Het is daarom raadzaam om een extra paar oude kleding mee te geven tijdens de start van de opvang, kleding wat kapot of vies mag worden.


Ziektebeleid
Bij gastouderopvang Spiegel-Kind kunt u uw kind altijd brengen, behalve wanneer het ziek is.

In het belang van het kind zelf en in het belang van de andere op te vangen kinderen vang ik geen zieke kinderen op. Want een onschuldige aandoening kan toch infectiegevaar met zich mee brengen.

Wat versta ik onder ‘ziek’?

Ik geef hieronder 4 punten aan wanneer ik vind dat een kind ziek is:

* het een lichaamstemperatuur boven de 38 graden heeft

* het 1-op 1 aandacht nodig heeft

* het een besmettelijke ziekte heeft

* het pijn heeft

Stel dat uw kind ziek wordt tijdens de opvang

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op de opvang, controleer ik de symptomen en de temperatuur van het kind. Ik beoordeel vervolgens of uw kind ziek is volgens de hierboven genoemde punten. Mocht dit zo zijn dan dient u uw kind op te komen halen. Ten aller tijden neem ik contact met u op.Medicijnen toedienen

U kunt een verzoek hebben om uw kind medicijnen of zelfzorgmiddelen toe te dienen. In dit geval laat ik u een medicijnverstrekking formulier invullen en ondertekenen, waarin duidelijk wordt aangegeven welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze toegediend moet worden.


Negatief gedrag/ communicatie:

Onder geen enkele omstandigheden accepteer ik negatief respectloos gedrag, ook wanneer iets je niet bevalt.

Dit houd in negatief bemoeizuchtig/ bekritisering, grof , kleinerend, manipulatief gedrag,

te laat met betalingen (de uitzondering daar gelaten, mits een geldige reden.)


Bijstandsuitkering:

Mocht het door omstandigheden zo zijn dat u in de bijstandsuitkering raakt, dan bestaat er de mogelijkheid om de opvang tegen een goedkoper uurtarief aan te bieden van € 6.00 per uur.

Het is uiteraard wel de bedoeling om dan elke maand aan mij te laten zien dat uw uitkering op de opgegeven rekeningnummer gestort wordt.


Klachten

Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of over de dienstverlening van de gastouderopvang dan hoor ik dit natuurlijk zo snel mogelijk van u, wellicht kunnen we samen kijken naar passende mogelijkheden en of oplossingen.

Mocht het echt niet (meer) werken tussen beide partijen dan is het verstandig de opvang zo snel mogelijk te beëindigen, met 1 maand opzegtermijn en in uitzonderlijke gevallen per direct.