Huisregels Gastouderopvang Spiegel-Kind
Openings-sluitingstijden

openingstijden: ma t/m do van 07:30 tot 18.00. (andere tijden in overleg)

hele jaar open met uitzondering van nationale feestdagen en mijn eigen vakanties.

VSO - NSO (voor basisscholen de weerijssingel-boomgaard) ook open tijdens schoolvakantie..

Mocht u langer werken dan 17.00, dan is er de mogelijkheid dat uw kind een avondmaaltijd tijdens de opvang kan nuttigen u dient dan wel zelf een maaltijd mee te geven.


Tarieven:
uurtarief van € 6,60 – per kind

Dit is inclusief brood - beleg - fruit - tussendoortje (varieert van: koekje, cracker, soepstengel, gezonde snoepen, komkommer, cherrytomaat, paprika) - drinken ( water, sap ,smoothies, soepen, wraps, enzDe spulletjes die de ouders zelf mee moeten nemen zijn:
luiers - babyvoeding (flesvoeding/moedermelk, potjes groente) - speciaal eten i.v.m. allergieën of dieet – evt knuffel(tje) - speentje - reserve kleding voorzien van naam. evt extra flesvoeding mocht de moedermelk niet meer drinkbaar zijn of omvallen of je kindje wilt extra drinken.


Graag extra kleding meegeven mochten we activiteiten ondernemen waarbij kleding vies of kapot mag worden.. De kleding graag voorzien van naam..


Naast het uurtarief van de gastouder betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Ik ben ingeschreven in het LRKP en hierdoor ontvangt u kinderopvangtoeslag.


Mocht het regenen buiten bij binnenkomst even slofjes over je schoenen aantrekken, dit ivm hygiene..


Eigen speelgoed/ tv kijken/ traktaties/ gebruik computer/ snoepen tijdens de opvang

eigen speelgoed graag thuislaten. Soms wordt er op de opvang tv gekeken, dit wanneer het slecht weer is bijvoorbeeld, of wanneer ik even de tafels en stoelen schoonmaak of soms even een momentje samen, maar we zijn een opvang waar we actief met uw kind bezig zijn.

Wanneer uw kind jarig is, mag deze een traktatie meenemen naar de opvang.


Proefdraaien

Voordat u beslist om uw kind bij mij op de opvang onder te brengen, heeft u de mogelijkheid om uw kind 2 uurtjes mee te laten proefdraaien.

Zo kunt u en uw kind rustig beslissen of de opvang iets is voor uw kind.

Tijden om proef te draaien is wisselend, soms komt in de ochtend of middag beter uit, ligt aan de bezitting van groep kinderen wat er die dag is..


Medicijnen/ uitstapjes/ buikslapen

Afspraken hierover worden genoteerd in de toestemmingsformulieren die we tijdens het 2de gesprek noteren.

Afspraken voor ouders


De overdracht

De overdracht is het moment dat U en ik elkaar informeren over hoe het thuis en tijdens de opvang eraan toegaat. Wanneer u uw kind komt brengen en ophalen van de opvang is het wel de bedoeling om eventjes tijd te hebben om kort een overdracht te doen.

Mocht U de behoefte hebben om uitgebreider met mij te willen spreken, dan kunnen wij hiervoor een afspraak maken. Overdracht duurt max 10 min.


Brengen/ Afmelden/ ophalen

Brengtijden later dan 08.00 even overleggen met mij vanwege oudere kinderen naar school brengen. Is uw kind de dag van de opvang ziek geworden of kan uw kind om andere redenen niet naar de opvang komen? Meld dit dan vóór 07.15.

Bent u echter een keer eerder vrij van uw werk en u komt uw kind eerder ophalen?

Meld dit dan tijdig aan mij. Eerder ophalen dan 14.00 even overleggen met mij dit i.v.m kinderen ophalen vanuit school.

Neemt u vrije dagen op van uw werk en komt hierdoor uw zoon of dochter niet naar de opvang?, meld dit dan het liefst zo snel mogelijk.

Wordt uw kind door iemand anders opgehaald dan u zelf of (uw partner), meldt dit dan even aan mij, anders gaat uw kind niet mee.

Bij later ophalen en mits geldige reden (geldige redenen zijn file, ernstige gebeurtenis) mits dat de gastouder hier tijdig over wordt ingelicht en niet structureel gebeurd, geld dat er na 15 min te laat hier een vol uurtarief erbij word gerekend.

Ongeacht later brengen/ eerder ophalen/ vrijedagen , de ouder betaald altijd aan de gastouder de afgesproken contracturen, de minuten die later dan de oorspronkelijke ophaaltijd worden wel altijd doorberekend.


Wijzigen van opvangdagen / Doorgeven van vakantiedagen/ vrijedagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via de mail.

Wilt u naar minder of meer opvangdagen, dan dient u een termijn van één maand in acht te nemen tenzij er per direct plaats is.

Vakantiedagen dienen 2 maanden van te voren worden aangegeven vanuit zowel mij als vanuit de ouders. Vrije Dagen opnemen graag 2 weken van te voren aangeven zowel vanuit mij als vanuit de ouders mits er een noodgeval is natuurlijk (plotseling ziek worden, overlijden dierbaren etc).


Ruilen/dagen inhalen

Vrijedagen mogen geruild worden, binnen 1 maand indien er plaats is, Wanneer er geen plaats is om te ruilen worden deze uren wél in rekening gebracht.

Nationale feestdagen worden doorbetaald vanwege 47 weken contract en kunnen ingehaald worden binnen 2 maanden..


Reserveren

Een opvang plaatsje reserveren vóór de werkelijke start van opvang is mogelijk.

We houden een opvangplaatsje tot max 2 maand voor u gereserveerd.


Doorbetalen in vakanties, bij ziekte kind , vrije dagen gastouder en ouder(s) & feestdagen


Ik werk met een 47 weken contracten, dat betekend dat de vraagouder én de gastouder recht hebben op 5 weken vakanties per jaar en dat ik 47 weken open ben. Contracturen worden altijd doorbetaald, ook worden schoolvakanties en feestdagen doorbetaald.

Gastouder: Als de opvang door toedoen van de gastouder niet doorgaat – o.a ziekte, vrije dag, vakantie van de gastouder, – betaalt u niet door.

Kind: Uw kind is ziek, U neemt vrije dagen op van uw werk, u komt uw kind eerder ophalen of u gaat op vakantie of uw kind komt niet op de betreffende opvang dag - dan betaalt u wel altijd door.

U betaalt namelijk voor de afgesproken beschikbaarheid van de gastouder en daarnaast run ik een eigen onderneming die draaiende moet blijven, ik ben tenslotte ook kleinschalig..

Wanneer uw kind langer dan 1 maand ziek is stopt de opvang, mocht uw kind weer beter zijn en er is nog plaats op de opvang dan is uw kind uiteraard weer van harte welkom.


Allergieën

Heeft uw kind allergieën? Meld dit dan tijdig zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Als u vermoedt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (waterpokken, krentenbaard etc.) raadpleeg dan een huisarts dat uw kind naar gastouderopvang gaat. Geef deze informatie ook door aan mij door zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.


Bereikbaarheid ouders

Zorg dat ik u of evt andere familieleden altijd kan bereiken voor overleg m.b.t. ziek worden kind of ongevallen. Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd per mail door


Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar de gastouderopvang. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door.

Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden tijdens de opvang.


Sieraden/mobieltjes eigen speelgoed

Om te voorkomen dat sieraden, mobiele telefoons , eigen speelgoed kwijtraken, kapot gaan of letsel zouden kunnen veroorzaken, is het de bedoeling sieraden telefoons en eigen speelgoed thuis te laten.


Weersomstandigheden

Ouders wordt gevraagd om bij warm weer hun kind(eren) voordat ze naar de opvang gebracht worden thuis al te voorzien van een laagje zonnebrandcrème.

Daarnaast is het fijn dat ouders een zonnehoedje of petje mee geven. De kinderen worden ook, voor het naar buiten gaan, door mij met zonnebrand crème ingesmeerd.

Bij slecht weer worden ouders verzocht om toepasselijke kleding en schoenen/rubber laarzen, mutsen, handschoenen e.d. mee te geven, graag voorzien van naam.


Kleding

Het komt natuurlijk voor dat kinderen spelen met zand, verf of lijm en dergelijke.

Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk gewerkt met verfschorten tijdens het knutselen en dergelijke maar het kan natuurlijk voorkomen dat kleding vies of beschadigd kan raken.

Het is daarom raadzaam om een extra paar oude kleding mee te geven tijdens de start van de opvang, kleding wat kapot of vies mag worden, ik ben een gastouder die lekker met de kinderen bezig is en of zij vermaken zich zelf en ja bij mij wordt kleding vies of kan kapot gaan.


Huiswerk maken

Het is mogelijk om op de opvang huiswerk te kunnen maken Míts er voor die dag geen gezamenlijke activiteiten op de planning staan, dus handig om altijd even te overleggen.


Evaluatie

Het gastouderbureau heeft de wettelijke functie om 2x per jaar gesprekken te voeren tussen mij en de vraagouders.

Aangezien ik graag zou willen dat de communicatie goed verloopt tussen mij en de vraagouders en het ook mijn bedrijf is wil ik vóórdat het gesprek met het gastouderbureau plaatsvindt, ook zelf een gesprek gehad hebben over hoe we het beiden vinden gaan op de opvang en of er m.b.t kinderen nog bijzonderheden zijn die besproken moeten worden en over evt andere zaken.


Betaling


Mochten er moeilijkheden zijn ontstaan om aan betalingen te kunnen voldoen bijvoorbeeld door baanverlies of tijdelijk minder inkomen of de uitkering die u ontvangt wordt gestort op een andere dag dan heb ik daar alle begrip voor en kunnen we kijken of we er samen uit komen..


Betaling van de factuur dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan.

Mocht na dit termijn nog geen betaling zijn gedaan ontvangt u per mail een herinnering
(en eventueel ook een mondelinge), mocht na het verstrijken van dit termijn alsnog de betaling
niet zijn voldaan volgt een schriftelijke aanmaning per mail waarin u wederom 7 dagen de gelegenheid krijgt de betaling te voldoen.. Mocht de betaling alsnog niet gedaan zijn binnen
deze periode dan wordt het incassobureau ingeschakeld en wordt de opvang sowieso gepauzeerd tot de betaling voldaan is of er een betalingsregeling is getroffen. Maar kan ook de opvang worden beëindigd, dit hangt van de situatie af.


Wettelijk verhoging uurtarief

Mocht er in het nieuwe kalenderjaar en nieuw uurtarief gelden wordt dit 2 maanden voor het nieuwe jaar aan de vraagouders en aan het gastouderbureau gecommuniceerd.


Ziektebeleid

Bij gastouderopvang Spiegel-Kind kunt u uw kind altijd brengen, behalve wanneer het ziek is.

In het belang van het kind zelf en in het belang van de andere op te vangen kinderen vang ik geen zieke kinderen op. Want een onschuldige aandoening kan toch infectiegevaar met zich mee brengen.

Wat versta ik onder ‘ziek’?

Ik geef hieronder 4 punten aan wanneer ik vind dat een kind ziek is:

* het een lichaamstemperatuur boven de 38 graden heeft

* het te veel 1-op 1 aandacht nodig heeft

* het een besmettelijke ziekte heeft

* het pijn heeft

Stel dat uw kind ziek wordt tijdens de opvang

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op de opvang, controleer ik de symptomen en de temperatuur van het kind. Ik beoordeel vervolgens of uw kind ziek is volgens de hierboven genoemde punten. Mocht dit zo zijn dan dient u uw kind op te komen halen. Ten aller tijden neem ik contact met u op.


Medicijnen toedienen

U kunt een verzoek hebben om uw kind medicijnen of zelfzorgmiddelen toe te dienen. In dit geval laat ik u een medicijnverstrekking formulier invullen en ondertekenen, waarin duidelijk wordt aangegeven welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze toegediend moet worden.


Negatief gedrag/ communicatie:

Onder geen enkele omstandigheden accepteer ik negatief respectloos gedrag.

Dit houd in negatief bemoeizuchtig/ bekritiseren, grof , kleinerend, manipulatief gedrag of eigen gedrag projecteren op mij.

(ook niet wanneer je het ergens er niet mee eens bent of iets niet bevalt of je niet lekker in je vel zit) Graag respectvol met mij en anderen ouders omgaan.

Ik vind met plezier werken en harmonie erg belangrijk zowel voor mezelf als voor de kinderen en alle betrokken vd opvang, ik ben niet van de waarschuwingen of steeds maar met elkaar in gesprek gaan dus wanneer het niet lekker loopt besluit ik dat het opzegtermijn ingaat en wordt dus de opvang beëindigd..


Bijstandsuitkering:

Mocht het door omstandigheden zo zijn dat u in de bijstandsuitkering raakt, dan bestaat er de mogelijkheid om maximaal 3 maanden een aangepast tarief te hanteren.  

Het is uiteraard wel de bedoeling om dan elke maand aan mij te laten zien dat uw uitkering op de opgegeven rekeningnummer gestort krijgt om zo misbruik van het aangepast uurtarief te voorkomen.


Klachten

Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of over de dienstverlening van de gastouderopvang dan hoor ik dit natuurlijk zo snel mogelijk eerst van u (niet van het gastouderbureau), wellicht kunnen we samen kijken naar passende mogelijkheden en of oplossingen.